Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo

Okrem úspechu firmy nám záleží aj na zamestnancoch danej spoločnosti, a dbáme na to, aby ich financie boli správne vyrátané a zaistené. Kvôli tomu sa zaoberáme aj vypracovaním a vyúčtovaním mesačných miezd zamestnancov, výkazmi do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, ohlásením firmy a zamestnancov do úradov a poisťovní.

Mzdy sú stálymi a komplikovanými problémami dnešného sveta, a preto je ťažké sledovať aktuality a zmeny týkajúce sa miezd. Najlepšie čo môžete robiť je zveriť sa do rúk profesionálov.

U nás ste v dobrých rukách. My Vám vybavíme spracovanie miezd od zaregistrovania zamestnanca až po vystavenie príkazu na úhradu miezd. Pri spracovaní mzdového účtovníctva dbáme na kvalitu a na ochranu osobných údajov zamestnancov.

Pri voľbe našej firmy Vám zaručíme stopercentnú spokojnosť a dôveryhodnosť.

Čo ponúkame:

  • mesačné zúčtovanie miezd a platov so všetkými potrebnými vyhodnoteniami odvodov
  • kalkulácia rezerv na odmeny, dovolenky, osobitné platby
  • zúčtovanie cestovných výdavkov
  • podpora pri daňovej kontrole , kontrole zo strany sociálnej a zdravotných poisťovní
  • kontrola zúčtovania miezd
  • poradenstvo vo všetkých otázkach mzdového účtovníctva
  • príprava príslušných interných smerníc v oblasti mzdového účtovníctva a personálnej agendy
Cenník služieb
Prihláste sa na našu bezplatnú konzultáciu!