Účtovníctvo v Komárne

Účtovníctvo

Náš tím tvoria tí najlepší a najkvalifikovanejší ľudia, a preto dokážeme a môžeme zabezpečiť spoľahlivú, profesionálnu účtovnícku a administratívnu prácu.

Tím KEBEX Vám vybaví všetko začínajúc od daňového poradenstva až k daňovým priznaniam.

Pracujeme s najnovšími softvérmi, čo znamená, že našich klientov informujeme vždy o aktuálnych zmenách, aby sme mohli optimalizovať ich finančné podmienky, to znamená, aby sme legálne im mohli znížiť daňové výdavky. Našim cieľom je uspokojiť požiadavky a nároky klientov, aby sme mohli prispieť k ich finančným úspechom.

Služby KEBEX sú naozaj všestranné, nakoľko sa zaoberáme a vybavíme účtovnícke práce, mzdové účtovníctvo, účtovanie a priznanie DPH, evidenciu a aj výročné daňové priznanie.

Sme s našimi klientmi v stálom kontakte, lebo komunikácia je kľúčom úspechu.

Naši terajší klienti sú s našimi službami spokojní, čo dokazuje profesionalitu KEBEX s.r.o.

Čo ponúkame:

 • komplexné finančné účtovníctvo
 • príprava daňového priznania k DPH, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu
 • príprava hlásení pre INTRASTAT a štatistiku
 • realizácia upomienkového konania
 • zodpovedajúce administratívne práce
 • manažérsky reporting
 • zostavovanie účtovných závierok podľa slovenských zákonov
 • priebežná účtovná závierka
 • príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • podpora pri výkone povinností konateľov a predstavenstva
 • plnenie predpisov zverejňovania
 • sprevádzanie pri daňovej kontrole
 • sprevádzanie pri audite
Cenník služieb
Prihláste sa na našu bezplatnú konzultáciu!